بلوک بادبر

 

 

بلوک بادبر

 

 

 

 

تنها بلوک سبک بتنی پرسی سه جداره تولیدی در استان می باشد ، این بلوک ها با  پاس کردن معیار های  آزمایشگاهی عایق  واقعی صوتی و حرارتی می باشند .این بلوک ها در سایز های طول 20و عرض 40و با ضخامت های 10 و 15 سانتی متر تواید می گردد . ضخامت 10 برای دیوار های داخلی آپارتمان و ضخامت 15 برای دیوار های خارجی آپارتمان می باشد .

وزن بلوک با ضخامت  15 برابر با ، 8.5 کیلوگرم و وزن بلوک های با ضخامت 10 برابر با  ،6 کیلو گرم می باشد .

مزیت بزرگ بلوک های سبک شهرآرا سه جداره بودن آنهاست . این موضوع باعث می گردد در هنگام جایزنی تاسیسات ،2 جداره و یک حفره هوایی باقی می ماند در نتیجه علاوه بر ازبین نرفتن عایق صوتی و حرارتی ، پایداری شاکله  اصلی  آن نیز به صورت کامل حفظ می گردد .

این بلوک ها به دو صورت سبکدانه معدنی و سبکدانه صنعتی قابل تولید می باشد . که بستگی به کاربری آنها مورد استفاده قرار می گیرند .

 

 

(*) بکی ادیگر از مزایای بزرگ این بلوک ها وجود بلوک های نیمه می باشد که این موضوع باعث می  گردد نیازی به شکستن و سایز کردن بلوک ها و یا حتی استفاده از سفال برای قسمتهای انتهایی دیوار وجود ندارد در نتیجه حفظ عایق صوتی و حرارتی می باشد .

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید